Výstavy
Ilustrační dílo
Kresby a grafika
Obrazy
Napsali o V. Karlovi
Kontakt pro SBĚRATELE


 

Napsali o Václavu Karlovi


Výstřižek z novinového článku František Kovárna: Milý příteli v katalogu výstavy v Alšově síni UB, 19.2-21.3.1943
Dětská kniha, měsíčník 2-3-4, str. 9, prosinec 1954 : České hádky s ilustracemi V.Karla
V.V.Hnízdo v měsíčníku Dětská kniha 7-8, str.1-2, říjen 1955: Mezi pohádkou a životem
Václav Bartovský Neznámý Václav Karel v katalogu výstavy v Alšově síni UB 8- 30.11.1957
V.V. Hnízdo: O ilustračním umění Václava Karla, Edice Zlatý Máj, kritická revue tvorby pro mládež str.19-22, leden 1959
Dr Jan Červenka O POHÁDKÁCH sborník statí a článků SNDK 1960 na straně 195 - 196
Fr.Holešovský NAŠE ILUSTRACE PRO DĚTI, SNDK 1960
Ladislav Stehlík Ohlédnutí za Václavem Karlem, čas. o děts.lit. Zlatý máj,1970, str.249-253
Blanka Stehlíková ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI POHÁDEK, Praha ČFVU 1970
Fr.Holešovský GLOSY K VÝVOJI ČESKÉ ILUSTRACE PRO DĚTI, Albatros 1982
Bl. Stehlíková CESTY ČESKÉ ILUSTRACE V KNIZE PRO DĚTI A MLÁDEŽ, Albatros 1984
Fr.Holešovský ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI v současné knize pro děti a mládež,Albatros 1989
Novinové články (Lidové noviny, Právo a regionální tisk v Západních Čechách) v roce 1992
a v roce 2002 při výročí 90 a 100 let narození umělce ………..